1. Herren (nicht aktuell)

 • Name Marco Aleixo
 • Name Finn Iwanowski
 • Name Fabio Silva
 • Name Leandro Silva
 • Name Patrick Heise
 • Trikot #1
 • Name Philipp La Rocca
 • Trikot #2
 • Name Nils Hilbertz
 • Trikot #3
 • Name Kai Milewski
 • Trikot #4
 • Name Christopher Hegener
 • Trikot #6
 • Name Sergio Pereira
 • Trikot #8
 • Name Timon Henke
 • Trikot #9
 • Name Lukas Kost
 • Trikot #10
 • Name Hans-Werner "Alfredo" Meier
 • Position Trainer
 • Name Wolfgang Hoffmann
 • Position Co-Trainer
 • Name Rolf Kost
 • Position Betreuer
 • Name Michael Topp
 • Position Physiotherapeut