1. Herren

 • Name Yannik Hinz
 • Position TW
 • Name Fabio Silva
 • Position TW
 • Name Marco Aleixo
 • Name Christopher Hegner
 • Name Finn Iwanowski
 • Name Niklas Jäger
 • Name Noel Kluczniok
 • Name Cristiano Neves
 • Name Sergio Pereira
 • Name Leonard Rath
 • Name Marcel Seewald
 • Name Jonas Schulz
 • Name Hermann Höfener
 • Position Trainer